x

In de kaarten hieronder zijn respectievelijk de woonpplaatsen van Sibylle van Griethuysen in kaart gebracht - ze verhuisde na haar huwelijk met de Friese apotheker Upke Harmenszoon Wytzema vanuit Gelderland naar het uiterste noorden van Nederland, waar ze in verschillende steden woonde, maar na zijn dood verhuisde ze weer naar midden-Nederland - en alle plaatsen (en personen) die van belang zijn geweest voor Van Griethuysen bij het tot stand komen van haar bundel Spreeckende Schildery.


Biografische kaart

Kaart voor Spreeckende Schildery