x

Verantwoording


Deze editie kwam tot stand in het kader van de Radboud Honours Academy Letteren: als bachelorstudent Nederlandse Taal en Cultuur kreeg ik, onder begeleiding van universitair docent Vroegmoderne letterkunde Nina Geerdink, de mogelijkheid dit onderzoek te doen en deze editie te maken. U kunt mij bereiken - ik sta natuurlijk open voor aanvullingen, correcties en overige opmerkingen - door een e-mail te sturen. Sebastiaan Andeweg heeft zich ontfermd over deze website.Literatuur


Onderstaande literatuur heb ik gebruikt bij het doen van mijn onderzoek:


Publicaties


Griethuysen, Sibylle van. In rym gestelde Claeg-lieden Jeremiae, met verlichtinghe derselver. Emden: H. Callenbach 1645.


Griethuysen, Sibylle van. Spreeckende Schildery af-beeldende Een corte Verclaringe Over het vierde Vers des eersten Capittels, uyt het Hoge Liedt Salomons: Cantic. I vers. 4. Treckt my, &c. Leeuwarden: Fonteyne 1646.


Literatuur


Beverwijck, Johan van. Van de uitnementheyt des vrouwelicken geslachts: verciert met historyen, ende kopere platen: als oock Latynsche, ende nederlantsche verssen van Mr. Corn. Boy. Dordrecht: H. van Esch 1643.


Lydius, Rudolphus. Vermaakelyke tydkorting. Amsterdam: P. Visser & J. van Heekeren 1707


Salman, Jeroen. ‘Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: De almanak als lectuur en handelswaar’. Diss. Universiteit Leiden 1997.


Tettero, Marcel. Genealogie van het geslacht Ripperda en Cosijn von Ripperda. Geraadpleegd op 20 mei 2014 via http://www.marceltettero.nl/rijkvanripperda/Genealogie.html


Valk, A. Griethuysen, Sibylle van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Griethuyzen [13/01/2014] (geraadpleegd op 10 juni 2014).


Zoet, Jan. Parnassus aan ’t Ij. Amsterdam: Jacob Benjamin 1663


Illustratie

Portret van Sibylle van Griethuysen, Jacob van Meurs, Claude Fonteyne, Sibrandus Francisci Eilshemius, 1651. Collectie rijksmuseum. https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1906-1760


Laatst gewijzigd: 15 juni 2014